۱۳۹۲/۱۲/۲

به بازداشت و سرکوب جامعه شناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی در ایران پایان دهید!

سعید مدنی را آزاد کنید

انجمن بین المللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران با تاکید بر بیانیه پیشین خود  در خصوص آزادی جامعه شناسان ایرانی در بند و احقاق حقوق جامعه شناسان محروم از تدریس و تحصیل تاکید می کند که برخورد جزایی و مجرمانه با پژوهشگران و دانش آموختگان علوم اجتماعی و جامعه شناسی و بازداشت، تبعید و محرومیت آنان، نشانه عجز نظام مدیریت سیاسی کشور در پاسخگویی به مسائل اجتماعی گوناگونی است که در سایه سوء مدیریت و برخورد ایدئولوژیک با واقعیت های جان سخت اجتماعی است که در طول سه دهه اخیر بویژه سالهای گذشته تشدید یافته است.
نظام مدیریت سیاسی و اجتماعی کشور بدون همراهی و همکاری پژوهشگران مسائل اجتماعی و فرهنگی درمسئله یابی، مسئله شناسی و چاره جویی آنها راه به جایی نبرده و زمینه تشدید و به بن بست کشاندن بحران های اجتماعی را بیش از پیش فراهم می کند. جامعه ایران در طی دهه های اخیر، روزبروز با انبوهی از جرایم، مصایب و مسائل اجتماعی از فقر و اعتیاد، روسپیگری و تجارت سکس، کار کودکان تا کودک آزاری، تضاد های قومیتی و جنسیتی، فساد اداری و مالی در سطوح مدیریتی تا بازار، ازدواج های اجباری کودکان تا طلاق و فقدان امنیت اجتماعی برای زنان ، تعداد زندانیان و زندانها و دهها مسئله دیگر روبروست که حجم انبوده این مسائل گویای ناتوانی نظام مدیرست سیاسی و اجتماعی کشور در بهره گیری از کارشناسان و پژوهشگران علوم اجتماعی است. توسعه فراگیر و پایدار احتماعی و فرهنگی ایران بدون مشارکت دانش آموختگان، پژوهشگران و کارشناسان دلسوز و صاحب دانش کشور نامیسر بوده و بدون آزادی اندیشه، قلم، پژوهش و انتشار تحقیقات و یافته های آن این فرایند با بحران های جدی تری روبرو خواهد شد.
انجمن جامعه شناسان بدون مرز خواهان آزادی بی قید و شرط دکتر سعید مدنی و همچنین دیگر دانش آموختگان و پژوهشگران اجتماعی از جمله یاشار دارالشفایی، ضیا نبوی است که در زندان، محرومیت، تبعید و یا محدودیت بسر می برند و فهرست آنان در بیانیه پیش گفته قید شده است. هم اینک حکومت اسلامی ایران دارای بیشترین تعداد زندانیان نسبت به جمعیت در جهان بوده و به بزرگترین زندان برای دانشگاهیان و پژوهشگران مبدل شده است.
به تازگی محکومیت دکتر سعید مدنی پژوهشگر مسایل اجتماعی که از دو سال پیش به اتهام انتشار چندین مقاله و کتاب در زمینه مسایل اجتماعی با هدف سیاه نمایی وضعیت کشور بازداشت و در زندان اوین محبوس است توسط دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ۶ سال زندان که چهار سال از آن در زندان بندرعباس باید سپری شود و همچنین۱۰ سال تبعید اجباری به این شهر تایید شده است. دکتر سعید مدنی مدرس دانشگاه و پژوهشگر مسایل اجتماعی تاکنون مقالات و کتابهای بسیاری در زمینه اعتیاد، خشونت علیه کودکان و زنان، حقوق کودکان و مسایل اجتماعی منتشر کرده است.
انجمن جامعه شناسان ایران، شاخه ایران معتقد است اخراج اساتید و دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاهها به دلایلی همچون  انحراف اخلاقی که توسط رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی عنوان شده بود، بی اساس بوده و تلاش برای ایدئولوژیک کردن فضاهای علمی و پژوهشی بنام اسلامی سازی و تفکیک جنسیتی دانشگاهها بشدت محکوم و محتوم به شکست است.
انجمن جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران تمامی اهتمام خود را برای جلب حمایت سایر انجمن های جامعه شناسی و حقوق بشر از آزادی جامعه شناسان ایرانی و آزادی فضاهای پژوهشی و آموزشی علوم اجتماعی در ایران بکار خواهد برد و مصرانه از دولت جمهوری اسلامی ایران می خواهد نسبت به آزادی این پژوهشگران و رفع محرومیت و محدویت آنان اقدام عاجل نماید.

انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز، شاخه ایران

هیچ نظری موجود نیست: