۱۳۹۰/۱۰/۲۷

بازداشت احسان هوشمند جامعه شناس و پژوهشکر مسایل قومی


احسان هوشمند، روزنامه نگار و پژوهشگر مطالعات قومی، شب گذشته دستگیر شد.

به گزارش رسیده به ندای سبز آزادی وی شب گذشته ۱۷ دی ماه به دنبال مراجعه شش مأمور به اسم مأمور مبارزه با مواد مخدر به منزل شخصی وی در تهران، دستگیر شده است.

خانواده هوشمند می گویند که این مأموران با تفتیش گسترده منزل و ضبط کامپیوتر شخصی وی، احسان هوشمند را دستگیر کرده و با خود بردند. هنوز از اتهام و محل نگهداری وی خبری منتشر نشده است.