۱۳۸۸/۳/۲۴

مبارزه مدنی، راهی بسوی توفیق مقاومت مدنی

فوریتهایی در رهنمون سازی مقاومت جنبش ملی پس از انتخابات

نوشته : علی طایفی

دوران انتخابات دهم فصل نوینی از مشارکت مردمی است که از شورشهای منجر
به انقلاب مایوس و از سکوت و ازهمگسیختگی فردی و گروهی دلزده شده اند. حرکت یکباره نسل جوان که بیش از 75 درصد جمعیت کشور را تشکیل می دهد در برابر نسل سالخورده روبه انقراضی که اندیشه اش نیز کهن و ناکارآمد می نمود، سبب ساز بروز یک شکاف معرفتی، دانشی و ارزشی بین آنان گردید. سالمندگرایی باوجود جان سختی اش در ساختار کهن دینی و سنتی در جامعه ایران و بویژه ساختار حکومت بشدت مورد تعرض و مقابله این نسل بوده و است.
امروز انچه که پس از انتخابات و دستکاری ناشیانه و درعین حال وقیحانه و ضد دمکراتیک بدنه کنونی و بنیادگرای قدرت روی داد، سبب خشم یکباره نسل جوانی شده است که در روزهای قبل از انتخابات به روزنه هایی هرچند کم جان و مایه دل بسته بودند. آرزوهای فزاینده برای تغییر تدریجی و اکتفا به حداقل مطالبات، آنان را بسوی یک حرکت دمکراتیک و مشارکت گسترده در تغییر با رای و اندیشه و کلام کشانید. واینک ناکامی های فزاینده، آنان را بسوی طغیان می کشاند.
اینک که پس از طرح کودتای حقوقی علیه آرای مردم، خیزش فراگیر ملی سطح تمامی خیابانهای اصلی شهرهای بزرگ کشور را فراگرفته صرفنظر از تحلیل پیشامدها و پسامدهای این رویداد اشاره به برخی نکات ضروری است.

چنانکه برهمه روشن شده است دستانی درکارند که در بدنه قدرت بدنبال یک شبه کودتای خاموش هستند. انتخابات دهم آخرین راه نجات نظام قدرت بود. بدنه قدرت دستخوش یک بیماری مهلک بنام جذام سیاسی شده است بدین وصف که ساختار قدرت روزبروز نحیف تر شده، خود را از درون می خورد و فقط به نیروی نظامی و نه مشروعیت مردمی اتکا می کند.
دراین میانه برای مبارزه با استبداد دینی تا دندان مسلح به ابزار سرکوب و توجیه دینی، راهی کارساز تر از گسترش فراگیر مبارزه مدنی نیست. برای احقاق حق ملت برخورد فیزیکی منجر به شکست می شود. باید با نهایت ارامش و سازماندهی حتی با سکوت میلیونی در خیابانهای شهر، اعتصاب، نافرمانی مدنی و روشهایی از این دست این حرکت را بسامان رساند. دراینجا از برخی راهکارهای تبدیل یک شورش اسیب پذیر به یک حرکت سازماندهی شده معطوف به اثرگذاری و تغییر فهرست می شود:

 1. پرهیز از خشونت گرایی. پاسخ خشونت، خشونت نیست. این نخستین اصل در تحقق حقوق بشری است که نیروی رها شده در میادین شهری بدنبال احقاق آن هستند. خشونت خشونت می زاید خاصه دربرابر ارگان های نظامی مسلح و اموزش دیده برای سرکوب جنبش های شهری با خشن ترین روش.


 2. تدارک برنامه هایی برای تنظیم مکان ها و مراکزی برای دیدار و یا ارتباط و هماهنگی در خیابانهای شهری. این مهم برای پیشبرد زنجیروار و مستمر حرکت های مدنی است.


 3. بهره گیری از روشهاس مسالمت آمیز بویژه در ایران امروز که نظام سیاسی همواره برای سرکوب از عناوینی نظیر اوباشیگری بهره می بد. پرهیز از وندالیزم یا تخریب شهری یکی از مهمترین روشهای مصونیت دربرابر این روش و خلع سلاح بدنه قدرت در سرکوب خواهد بود.


 4. عدم تخریب شهری نظیر آتش زدن مغازه ها، شکستن شیشه بانکها و فروشگاهها سبب بهداشت سیاسی و مدنی جنبش شده و زمینه پیوستن همه صنوف به این حرکت ارام و مدنی را بیشتر فراهم می سازد.


 5. بهره گیری از روبان های رنگی برای اتحا و همپیوستگی و ایجاد روحیه و تقویت آن می تواند فرصت بسیار خوبی باشد. باتوجه به سبز بودن جنبش که یکباره با هر خاستگاهی چنین فراگیر شد، مناسب است این روبان همچنان مورد استفاده قرا گیرد. این اقدام بویژه در حرکت های مدنی آرام و صلح آمیز بسیار سودمند است.


 6. شعارهای شبانه بر بام خانه ها


 7. راهپیمایی ایستاده و با سکوت حتی بطور نمادین با بستن دهان بند


 8. ایجاد اطلاع رسانی بصورت شبکه ای در محلات ستادها از طرق تلفنی میل لیست راه اندازی بلاگ ها و صفحات اینترنتی
  نام گذاری های واحد با شعارهای یکسان برای صفحات اینترنتی و خبرنامه ها و یا چایگزینی لوگوی واحد ازسوی همه بلاگ نویسان، مدیران سایت های اینترنتی، صفحات خبررسانی، شبکه های اجتماعی و دیگر فضاهای مجازی برای حمایت از یک حرکت بصورت نمادین.


 9. تحصن در سطح شهر، اعتصاب و تعطیلی ادارات بصورت یکپارچه حداقل در چند روز نمادین و بطور متناوب
  اختلال الكترونيك . در اوايل سال 1998 گروهي با نام "تاتر اختلال الكترونيك" نرم افزاري را با نام Flood Net ساخته و ارائه كردند تا در مواقع مناسب تظاهر كنندگان بتوانند با استفاده از اين نرم افزار در تظاهرات مجازي شركت كنند. بنا به اعلام اين گروه، براي ايجاد يك "حركت سمبوليك" عليه وب سايت دولت ها و سازمان هاي مخالف ايجاد شده است. اين نرم افزار يك نرم افزار وبي است كه به صورت اپلت جاوا بوده و از طريق مرور گر افراد اجرا مي شد و به طور متناوب و پشت سرهم اقدام به ارسال درخواست به سايت هدف مي كند. هنگامي كه تعداد زيادي از تظاهر كنندگان مجازي از اين نرم افزار استفاده كنند آنگاه ميليون ها در خواست به طور مكرر و پشت سرهم به سايتهای دولتی هدف ارسال مي شود و اين باعث اختلال در عمل سرويس دهنده سايت مي شود و در نهايت منجر به از كار افتادن سرور هدف مي شود. همانطور كه تظاهرات فيزيكي مردم در خيابان ها منجر به اختلال در ترافيك و رفت و آمد مي شود (1). این روش بویژه برای ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر توصه می شود.


 10. اصلاح طلبان تنها راه تطهیرشان مقاومت در برابر ارای دست ساخت حکومتی است و این می تواند اخرین اتمام حجت با عناصر کنونی اصلاح طلبان در ساخت قدرت درایران است. از نامزدهای اصلاح طلب انتظار می رود در مقابل اعتماد ملی که از سوی اقشار وسیعی که از حمایت ازآنان دریغ نکردند، حمایت کنند و عافیت طلبی را کنار نهاده و بهیچوجه زیر بار این دسیسه و دروغ بزرگ انتخاباتی نروند. این آغازین نقطه تحقق شعارهای بلند و بالایی بود که در وعده های انتخاباتی اعلام کردند.


 11. دوستان ایرانی خارج از کشور. فارغ از هرگونه گرایش فکری، امروز زمان پرهیز از اختلافات و پیوستن به صفوف ملتی است که برای رسیدن به پایه ای ترین حقوق حقه خود هزینه های بسیاری از جان خود و فرزندانش صرف کرده و می کند. بگونه ای یکپارچه حرکت های موزون و زنجیره ای دربرابر نهادهای سیاسی و حقوقی تصمیم گیر و رسانه های کشورهای محل اقامت خود ترتیب دهید تا صدای حق طلبانه مردم به گوش جهان برسد. این نحو یارگیری ها جهانی مهمترین روش حمایت از نافرمانی های مدنی است که در داخل کشور گسترش یافته است.

  نسل پرشور جوان ایرانی با موج سبز خود برای صلح و آسایش ملی از تکاپو نخواهد ایستاد. برای این مهم از همه دوستان و شبکه های مرتبط با خود دعوت کنید.
----------------------------------------
1. پویا محمودیان، روش هاي نوين مبارزات اجتماعي؛ تولد مفهوم نافرماني مدني الكترونيك،
http://13.payaan.com/2006/03/

هیچ نظری موجود نیست: