۱۳۹۰/۵/۲

پزشکی قانونی: روزانه ۳ نفر با سلاح سرد کشته می شوند

سازمان پزشکی قانونی کشور با اشاره به آخرين آمارها از مراجعات نزاع و درگيری و همچنين قتل بر اثر سلاح سرد، اعلام کرد: روزانه ۳ ايرانی با سلاح سرد کشته می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس پرونده های ارجاعی به سازمان پزشکی قانونی در دهه هشتاد (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹)، ۱۱ هزار و ۱۱۹ نفر بر اثر اصابت سلاح سرد، جان خود را از دست داده اند که به طور متوسط در هر سال يکهزار و ۱۱۹ نفر به وسيله اين سلاح کشته شده اند.

بر اساس اين گزارش، بيشترين آمار ۱۰ سال گذشته در سال ۱۳۸۴ با يکهزار و ۱۹۶ نفر ثبت شد و کمترين آمار هم در سال ۱۳۸۰ با ۹۷۷ نفر ثبت شده است.
بر اساس مستندات پزشکی قانونی، در سال گذشته يکهزار و ۹۳ نفر با سلاح سرد جان خود را از دست دادند و اين رقم در مقايسه با ۹۷۶ نفری که در سال ۱۳۸۸ کشته شدند، ۱۲ درصد رشد را نشان می دهد.

روزانه ۱۶۰۰ نفر نزاع می کنند

در موارد نزاع نيز در ۱۰ سال گذشته (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹) بيش از پنج ميليون و ۸۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی مورد رسيدگی قرار گرفته است. در بين اين سالها، سال گذشته (۱۳۸۹) بالاترين آمار را داراست که در آن، ۶۳۱ هزار و ۳۸۱ مورد پرونده نزاع به سازمان پزشکی قانونی ارجاع شده است.

متوسط مراجعات پرونده های نزاع به سازمان پزشکی قانونی در ۱۰ سال گذشته بيش از ۵۸۲ هزار مراجعه در سال بوده است.

از هر ۱۰۰۰ ايرانی سالانه ۸ نفر نزاع می کنند

با توجه به سرشماری ملی سال ۱۳۸۵ که در آن جمعيت کشور ۷۰ ميليون و ۴۷۲ هزار و ۸۴۶ نفر اعلام شد و آمار متوسط ۵۸۲ هزار مراجعه نزاع در سال به پزشکی قانونی، از هر ۱۰۰۰ نفر ايرانی، هر سال ۸ نفر به دليل نزاع به پزشکی قانونی مراجعه می کنند. اين در حالی است که بخشی از موارد نزاع بدون مراجعه به مراجع ذيصلاح قانونی با مصالحه خاتمه می گيرد و در اين آمار لحاظ نشده است.

کارشناسان، کمبود مهارتهای زندگی از جمله مهارت کنترل خشم، افزايش آسيبهای اجتماعی، مسايل خانوادگی، عدم رعايت حقوق ديگران را مهمترين عوامل بروز نزاع می دانند.

هیچ نظری موجود نیست: