۱۳۸۸/۳/۲۵

بیانیه انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز

بیانیه انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز

ما از حقوق دمکراتیک ملت ایران دفاع می کنیم

( 24 خرداد 1388)

ما جامعه شناسان بدون مرز ( SSF ) تمامی روشهایی را که حکومت اسلامی ایران برای نادیده گرفتن و دستکاری انتخابات ریاست جمهوری بکار برده است را مردود می شماریم. ما معتقدیم دولت ایران باید به آرای مردم احترام گذاشته و از آن صیانت کند. حکومت اسلامی نمی تواند بدون مشروعیت دمکراتیک ادامه حیات یابد.
حکومت اسلامی ایران برخلاف احقاق حق مردم، دستکاری در انتخابات را انکار کرده و نتایج دروغین انتخابات را مهر تایید زده است. علاوه براین حکومت اسلامی همه روشهای سرکوب هواداران نامزدهای دیگر انتخابات را در پیش گرفته است. پس از روزانتخابات تا کنون دهها هزار جوان ایرانی اعم از دختر و پسر توسط نیروهای پلیسی و امنیتی مورد سرکوب شدید قرار گرفته، بسیاری بازداشت شده و حتی تعدادی به قتل رسیده اند.
ما بعنوان جامعه شناسان بدون مرز تمامی اشکال غیر انسانی پاسخگویی به حق ملت ایران در یک اعتراض آرام خیابانی را محکوم می کنیم. در روز 22 خرداد 1388 اکثریت مردم ایران در انتخابات ریاست جمهوری مشارکت کردند. پیش از آن خیل عظیم جوانان امیدوار به تغییر در بسیج و جلب مشارکت مردم دریک نظام شبه دمکراتیک انتخابات، نقش بسزایی داشتند. این مشارکت در زمره بزرگترین بسیج سیاسی در تاریخ سیاسی ایران بشمار می رود که ازطریق آن بیش از 80 درصد افراد واجد شرایط در انتخابات شرکت جسته اند.
نظام انتخابات ایران فاقد یک ساختار دمکراتیک قابل قبول است. اکثریت احزاب از فعالیت آزاد محروم هستند. شورای نگهبان قانون اساسی نیز بعنوان یک فیلتر دینی و سیاسی تمامی نامزدهای انتخاباتی را بجز 4 نفر و بدون دلایل قانع کننده، مردود اعلام کرده است.
ما جامعه شناسان درخصوص سرنوشت مردمی که خواهان عدالت و دمکراسی اند، بشدت نگران هستیم. بیش از 70 درصد مردم ایران را جوانانی تشکیل می دهند که نیازمند امکانات بسیار بهتری برای تشکیل زندگی درآینده هستند. فرهنگ، توسعه، علم و اقتصاد ایران نیازمند ساختار دمکراتیکی است که در رهگذر آن حقوق ملت ایران بتواند تحقق یابد. بدون مردم و آرای آنان هیج قدرتی خواه دینی و خواه غیردینی نمی تواند موفق شده و رفاه و سعادت را به ملت خود به ارمغان آورد.
ملت ایران دارای نقش بزرگی در تاریخ تمدن بوده و ازاینرو دارای حق مسلم زندگی درشرایط دمکراتیک، توسعه یافته و انسانی است.
انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز حق ملت ایران برای عدالت را مهر تایید زده و نتایج انتخابات دروغین ریاست جمهوری را مردود اعلام می کند. ما از تمامی نهادهای مدنی، سازمان های غیردولتی و کمپین های بین مللی دفاع از حقوق بشردعوت می کنیم از حقوق ملت ایران دفاع کرده و از برگزاری مجدد یک انتخابات سالم و قانونی حمایت نمایند.


علی طایفی، مسئول بخش جامعه شناسان بدون مرز- ایران
آلبرتو مونکادو، مسئول بخش جامعه شناسان بدون مرز- بین ملل
جودیت بلاو، مسئول بخش جامعه شناسان بدون مرز- امریکا
ماریانا سان مارتین، مسئول بخش جامعه شناسان بدون مرز- آرژانتین
پائولو مارتینز، مسئول بخش جامعه شناسان بدون مرز- برزیل
شبکه انجمن بین مللی جامعه شناسان بدون مرز

...............................................................................
Statement of the International Association of
Sociologists without Borders – SSF
15 June 2009

We support Iranian Democratic rights

We, the Sociologists Without Borders (SSF), reject all the ways that the Islamic government ignored and manipulated the results of the presidential election. We maintain that the Iranian government must respect and defend the peoples’ votes. No government should survive without democratic legitimation.

Contrary to the administration of justice, the Islamic government has ignored the manipulation of the election and has confirmed results that are false. In addition, the government has arranged all ways to suppress other candidates and their supporters’ protests. After election day thousands of youth have been suppressed, arrested and even killed by the Islamic government’s police agents!!

We, as sociologists, condemn all non-humanist ways to suppress peoples’ rights and their protests on the streets. On 12 June 2009 most Iranian people participated in the presidential election. Before that, youth people were so hopeful and played a major role in mobilizing all the people to take part in the semi-democratic elections in Iran. This was an unprecedented political mobilization in Iranian history. More than 80 percent of qualified voters participated in the election.

In Iran’s election system there is no democratic precedent. Most parties are forbidden. The Constitution Guard Council is a filter, even a gate, and it rejected all candidates without reason except for four men.

We, as sociologists, are anxious about the people who want justice and democracy. More than 70 percent of the Iranian people are young and they need everything to start their lives for their futures. Culture, development, science, and the economy of Iran all need to flower along with democracy and along with Iranians’ basic rights. Without secure people, their opinions, and their voices, no power - whether religious or secular – can ensure success for the nation and the happiness and welfare for all its peoples.

Iranian people have played a major role in the history of civilization and they have right to thrive and live in a democratic, developed and humanist state.
.
International Association of Sociologists Without Borders affirms peoples’ rights to justice and cannot accept false election results and suppression of the people. We call on all civil society institutions, NGOs, and international human rights campaigns to defend Iranian peoples’ rights for to have another election, one that is legal and safely conducted.Ali Tayefi, president, SSF-Iran
And with solidarity
Alberto Moncada, SSF-International
Mariana San Martin, SSF-Argentina
Paulo Martins, SSF-Brazil
Judith Blau, SFF- U.S
.

هیچ نظری موجود نیست: